CE S-A VOTAT ACEEA VORBEȘTE!

Zilele astea toată răs-publica a fost martora unei ședințe de Parlament memorabile prin năucitoarea prestanță a campionului mondial la microfon. Însă eforturile supraomenești ale deputatului pedist de a articula toate cuvintele din textul proiectului de lege n-au fost apreciate unanim și univoc de toți legiuitorii. La observația pertinentă a doamnei profesoare deputat, referitor la necesitatea diversificării exercițiilor, șăful Parlamentului a sărit ca ars: „În Parlament incercăm să nu dăm lecții unul altuia și fiecare are pregătire. Dvs ca o colegă foarte bună ar fi trebuit să încurajați persoanele ca Țuțu să învețe inclusiv limba, fiindcă asta înseamna colegialitate, omenie.” (de la Andrian Candu citire)

Acest exces de solidaritate era justificat dacă se referea la un sărman copil dezavantajat, dar atunci când șăful cere clemență și înțelegere pentru analfabetismul unui deputat care, în mod firesc, ar fi trebuit să întocmească LEGEA și să promoveze VALOAREA, aceasta nu mai este solidaritate sau omenie, este decădere, sau, (în termeni legislativi), derogare de la NORMĂ, iar Omenie este să-ți pese de cei care te-au votat și să-ți respecți promisiunile, nu să încurajezi impostura și fărădelegea!

Cel mai grav este că această anomalie este rezultatul votului cetățenilor RâMâ.

Așa se întâmplă atunci când se votează din solidaritate, pentru că cutare e băiat bun și nu întârzie la trenirovcă, pentru că altul organizează concerte, sau împarte gratis cartofi și orez la alegeri.

Asta se întâmplă dacă se votează, strâmbând din nas, răul cel mic!